Daten werden geladen...
Impressum
Vydavateľ
ARTS Asset Management GmbH
Sídlo centrály
Schottenfeldgasse 20
A-1070 Viedeň
Tel.: +43 1 9559596
Fax: +43 1 9559596 54
E-Mail:
Pobočka
Siegfried Ludwig-Platz 2
A-3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 71241
Fax: +43 2742 71241 24
E-Mail:
DVR
4015904
Obchodný register
FN 251755 d, obchodný register na obchodnom súde vo Viedni
UID
ATU61115509
LEI
529900LF514OXGF60M55
Koncesia
V súlade s § 3 ods. 2 bod 1 zákona o dohľade nad cennými papiermi (WAG) ako aj v súlade s § 3 ods. 2 bod 2 zákona o dohľade nad cennými papiermi (WAG)
Dozorný úrad
Úrad pre finančný trh (FMA) (www.fma.gv.at) Úsek dohľadu nad cennými papiermi Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Viedeň
Právne normy
Aplikovateľné právne ustanovenia sú predovšetkým zákon o dohľade nad cennými papiermi (WAG) a zákon o podielových fondoch (InvFG) v platnom znení.
Záujmové zastúpenie
Hospodárka komora Niederösterreich; Hospodárska komora Wien
Členstvo
Odškodnenie investorov obchodníkmi s cennými papiermi GmbH (www.aew.at)
Konateľ
Mag. Leo Willert, Mag. Thomas Rieß, Mag. Helmut Spitzer, Gunther Pahl
Viac ako 25%-tný podiel na médiu
Willert Beteiligungs GmbH, C-Quadrat Investment AG
Základná obsahová interpretácia webovej stránky
Informácie o spoločnosti ARTS Asset Management GmbH a jej produktoch a službách, ktoré sú v ponuke