Daten werden geladen...
POLITIKA ÚČASTI

Politika účasti společnosti ARTS Asset Management GmbH podle § 185 BörseG

Společnost ARTS Asset Management GmbH je jako správce aktiv (externí správce investičních fondů) v souladu s § 185 BörseG povinná, s ohledem na ní řízeny investiční fondy vypracovat a zveřejnit v souladu s § 185 BörseG politiku účasti nebo v případě, že nejsou uvedeny žádné informace o politice účasti, učinit jednoznačné a odůvodněné prohlášení.

Tato politika účasti zahrnuje především postup v souvislosti s výkonem hlasovacích práv v souvislosti s investicemi do akcií kótovaných společností. Vzhledem k tomu, že ARTS Asset Management GmbH obecně investuje do jiných investičních fondů (cílové fondy UCITS) a pouze ve velmi omezené míře do akcií kótovaných společností, tímto neexistuje žádná významná možnost účasti na rozhodnutích na burze kotovaných společností.

K takové účasti dochází - z důvodu účinnosti - pouze tehdy, když je k dispozici značný podíl na tržní kapitalizaci akciové společnosti. Z pohledu společnosti ARTS Asset Management GmbH je tento relevantní podíl daný, pokud jsou drženy nejméně 3% hlasovacích práv. Ve finančním roce 2020 to nebyl ten případ, což znamenalo, že se neuplatňovaly hlasovací práva. Z těchto důvodů se zříkáme zveřejnění podrobné politiky účasti ve smyslu možnosti vysvětlení v souladu s § 185 odst. 1 BörseG.