Daten werden geladen...
Upozornění: Všechny údaje jsou založeny na NAVs vypočtených příslušnou depozitní bankou. Při znázorňování a výpočtu výkonnosti resp. informacích o vývoji hodnoty nejsou použity žádné backtest údaje. Výnosy dosahované v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat a klesat a není zaručena návratnost investice. Měnové výkyvy mohou také ovlivnit vývoj investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve výpočtu výkonnosti zohledněny a proto mohou výnos zmenšit. Informace uvdené na website jsou obecného charakteru, nezohledňují individuální daňovou situaci jednotlivých investorů a mohou se kdykoliv na základě legislativních nebo správních úprav měnit. Pro detailní informace je proto nezbytné kontaktovat daňového poradce. Investice do podílových fondů by se měla konat jen tehdy, když byly prostudovány všechny podklady, které jsou k danému fondu právně k dispozici, jako poslední zveřejněný prospekt, klíčové informace pro investory ( "KID" nebo "KIID"), ustanovení fondu , zpráva o hospodaření, aktuální roční a / nebo pololetní zpráva, které jsou bezplatně k dispozici v sídle ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, a-1070 Vídeň resp. v investiční společnosti fondu. Všechny údaje jsou bez záruky.