Daten werden geladen...
Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Stačí vyplniť náš kontaktný formulár. Vaša žiadosť bude zodpovedaná čo najskôr.

Ďakujeme Vám.

Vaše regionálne kontaktné osoby

ARTS Asset Management Mag. Harald Fuchs
Mag. Harald FuchsSales Director AT
+4319559596411
ARTS Asset Management David Ganovsky
David GanovskySales Support
+4319559596430
ARTS Asset Management Alexander Azmann
Alexander AzmannSales Director DE
+4366460151256
ARTS Asset Management Gunther Pahl
Gunther PahlManaging Director
+4319559596410
Kontakt

Upozornenie: v našej úlohe ako správca aktív nemôžeme ponúkať investičné poradenstvo. Pre podrobné a nezávislé osobné poradenstvo o možnostiach a rizikách investovania do podielových fondov Vám odporúčame, obrátiť sa na Vášho poradcu.

Prosím potvrďte, že nie ste robot.
Spracovanie sťažností

Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH zaviedla podľa platných právnych nariadení transparentný interný postup na náležité a rýchle spracovanie sťažností a/alebo dotazov od zákazníkov, investorov, obchodných partnerov, zamestnancov. Tento postup pokrýva všetky tie sťažnosti a návrhy, ktoré pre našich klientov, investorov, obchodných partnerov a zamestnancov existujú v súvislosti s podielovými fondami spravovanými spoločnosťou ARTS Asset Management GmbH.

Vaša písomná žiadosť (listom alebo e-mailom) bude spracovaná okamžite. V závislosti od zložitosti a rozsahu veci zabezpečíme včasnú a pre klienta vyhovujúcu odpoveď. Spätnú väzbu na Vašu sťažnosť dostanete do 10 pracovných dní od prijatia sťažnosti. Ak sa ukáže, že spracovanie z dôvodu zložitosti záležitosti potrvá dlhšie, budeme Vás informovať v uvedenej lehote a budeme Vás informovať o dôvodoch oneskorenia.

V súvislosti so spracovaním Vašej žiadosti pre Vás nevznikajú žiadne náklady. 

O sťažnostiach a/alebo podnetoch, ktoré predstavujú podstatné riziko alebo riziko reputácie, bude ihneď upovedomené vedenie spoločnosti ARTS Asset Management GmbH.

Kontakt na manažéra sťažností:
Dr. Dorottya Freidinger, LL.M.
A-1070 Viedeň, Schottenfeldgasse 20
Telefón: +43 1 955 95 96 431
E-Mail: 
Website: www.arts.co.at/contact

Miesto na urovnanie sporov:
Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft (GSK):
A-1045 Viedeň, Wiedner Hauptstraße 63
Telefón: +43 5 90 900 118337,
E-Mail: 
Website: www.bankenschlichtung.at

Sídlo centrály

Schottenfeldgasse 20
A-1070 Viedeň
Tel.: +43 1 9559596
Fax: +43 1 9559596 54
E-Mail:

Pobočka

Siegfried Ludwig-Platz 2
A-3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 71241
Fax: +43 2742 71241 24
E-Mail: