Daten werden geladen...
Total Return koncept
Total Return koncept


Čo sú Total Return fondy?

Total Return fondy sa snažia generovať výnos nezávisle od situácie na trhu. Tento by mal byť dosiahnutý aktívnym a včasným striedaním medzi jednotlivými trhmi resp. investičnými triedami. Napríklad akciové investície takto môžu byť redukované skôr než akciový trh klesne a majetok fondu preskupený do dlhopisov. Výkonnosť vo veľkej miere závisí od schopnosti manažérov fondov resp. technického obchodného systému posudzovať trhy. 


Ako funguje Total Return koncept?

ARTS Total Return koncept reprezentuje vysoko aktívny štíl manažmentu, zloženie portfólia sa neustále mení. Nezávisle od schopností manažéra fondov sa výber fondov koná čisto technicky, podľa štandardizovaných kvantitatívnych kritérií. Obchodný systém sa nesnaží trendy predvídať, ale investuje až vtedy, keď sa už pozitívny trend ujal. Pritom je trh denne analyzovaný na existujúce trendy (jasne rozoznateľné stúpajúce resp. klesajúce trendy) a spustené signály na nákup a predaj. Obchodný systém vyberá z viac ako 10 000 podielových fondov, ETFs a akcií tie s najsilnejším trendom. Vaše peniaze sú preto investované vždy tam, kde sa to zdá najvýhodnejšie.
 

Ktoré fondy sú spravované prostredníctvom Total Return konceptu?

Koncept Total Return sa vzťahuje na všetky zmiešané fondy spoločnosti ARTS. Rozdiel medzi jednotlivými typmi ARTS fondov pozostáva primárne v nastavení ich riziko-výnosového profilu. Pritom môžu dynamicky nastavené fondy investovať až do 100% do akciových fondov. V prípade balancovaného fondu môže obnášať max. výška akciovej kvóty 50% resp. 60%. Defenzívne fondy, ktorých akciová kvóta sa môže pohybovať do max. 30%, sú v rámci produktovej palety zmiešaných ARTS fondov najkonzervatívnejšie.

Počas silne negatívnych fáz na burze sa môže akciová kvóta vo všetkých Total Return stratégiách redukovať na nulu. V týchto prípadoch sa z defenzívnych dôvodov investuje až 100% do dlhopisových fondov ako aj fondov peňažného trhu resp. iných investičných položiek peňažného trhu.


Prečo Total Return koncept?

Po silných cenových výkyvoch na medzinárodných burzách je neistota pri výbere ďalšej investičnej stratégii u mnohých investorov veľmi vysoká: Ktoré triedy aktív si mám vybrať? Akcie, dlhopisy alebo sa vrátiť k sporiacemu účtu? Kedy je správny čas investovať? Ako môžem znížiť riziko bez toho, aby som obetoval atraktívne výnosy?

Koncept Total Return vám ponúka riešenie pre všetky tieto rozhodnutia: v prípade pozitívneho vývoja na burzovom trhu (Hausse) sa zameriava na investovanie do akcií alebo dlhopisov s vysokým výnosom = "atraktívne výnosové príležitosti". V prípade negatívneho vývoja na trhu s cennými papiermi (Baisse) sa postupne preinvestuje do konzervatívnych investičných nástrojov = "zamedzenie dlhých stratových fáz". Spontánnym, v dôsledku krátkodobých korekcií na trhu spôsobeným stratám sa však nemožno úplne vyhnúť.