Daten werden geladen...
o nás
ARTS Asset Management GmbH

ARTS Asset Management, spoločnosť patriaca do C-Quadrat Investment Group, je rakúska firma obchodujúca s cennými papiermi so sídlom vo Viedni a St.Pölten špecializujúca sa na manažment kvantitatívnych Total Return stratégií.

Proprietárny, t.z. vlastne vyvinutý technický obchodný systém je základom aktívneho riadenia fondov, pri ktorom sú všetky investičné rozhodnutia robené nezávisle od ľudských emócií.

Na rozdiel od väčšiny klasicky manažovaných fondov sa investičný úspech Total Return fondov neriadi žiadnym benchmarkom, ale cieľom je dosahovať maximálny rast hodnoty v každej fáze trhu.

Sila produktov pozostáva v kombinácii ich nastavenia na sledovanie strednodobých trendov a neustáleho prispôsobenia portfólia na daný vývoj na trhu s cieľom, prostredníctvom aktívneho riadenia rizika zamedziť straty, aby mohli byť dlhodobo generované pozitívne výnosy.

Základ úspešného využitia obchodného systému ARTS je samostatne vytvorená a viackrát denne aktualizovaná databáza, ktorá vyžaduje svedomitú starostlivosť obsahuje údaje z viac ako 10 000 podielových fondov a ETFs po celom svete. 

Zamedzenie dlhých stratových fáz

Profesionálny Total Return koncept zabezpečuje systematické riadenie rizika. Prostredníctvom dôsledného riadenia od trhu závislej akciovej kvóty a stop-loss systematiky má byť stratový potenciál akciových trhov redukovaný. Pri padajúcich trhoch sa akciová kvóta postupne znižuje s cieľom minimalizovať straty.
 

Flexibilná investičná stratégia

Fondy ARTS majú - v rámci Total Return prístupu - flexibilné investičné smernice a môžu investovať do akcií, dlhopisov, fondov peňažného trhu resp. iných investičných položiek peňažného trhu. Tie odvetvia, regióny alebo krajiny, ktoré vykazujú v strednodobom horizonte pozitívne trendové správanie alebo ktoré majú najväčšiu šancu dosiahnuť budúce kurzové zisky, sú vážené v portfóliu.
 

Vynikajúci výkon

Vytváranie dlhodobých hodnôt a ich zachovanie aj pre budúce generácie je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Nestabilné finančné trhy a rýchlo sa meniaci investičný terén predstavujú pre každého zodpovedného investora výzvu.

Kto investuje do dlhodobejšieho časového horizontu, očakáva kontinuálne stabilné výnosy. Investičné fondy spoločnosti ARTS Asset Management už preukázali svoju stabilnosť v predošlých krízach a vo fázach rozmachu kontinuálne generovali výnosy.

Za posledných 18 rokov boli ARTS fondy ocenené viac ako 320 medzinárodnými vyznamenaniami a spoločnosť bola renomovaným GELD-Magazin deväťkrát zvolená za najlepšieho manažéra fondov fondov v Rakúsku. ARTS momentálne spravuje približne 1,94 miliárd EUR v 13 flexibilne riadených zmiešaných fondoch.


ARTS je teraz tiež klimaticky pozitívny

Spoločnosť ARTS Asset Management je od roku 2021 certifikovaná ako klimaticky pozitívna. 

Spoločnosť ARTS Asset Management je teraz nielen klimaticky neutrálna, ale aj klimaticky pozitívna. To znamená, že podporou projektov v dažďových pralesoch viažeme dvakrát toľko CO2 ako ho ako spoločnosť vyprodukujeme. Prečítajte si viac ...