Daten werden geladen...
Contact

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Stačí vyplnit náš kontaktní formulář. Vaše žádost bude zodpovězena co nejdříve.

Děkujeme.

Vaše regionální kontakty

ARTS Asset Management Mag. Harald Fuchs
Mag. Harald FuchsSales Director AT
+4319559596411
ARTS Asset Management David Ganovsky
David GanovskySales Support
+4319559596430
ARTS Asset Management Alexander Azmann
Alexander AzmannSales Director DE
+4366460151256
ARTS Asset Management Gunther Pahl
Gunther PahlManaging Director
+4319559596410
Contact

Upozornění: v naší roli jako správce aktiv nemůžeme nabízet investiční poradenství. Pro podrobné a nezávislé poradenství o možnostech a rizicích investování do podílových fondů doporučujeme, obrátit se na Vašeho poradce.

Potvrďte, že nejste robot. Zde zadejte zprávu.
Zpracování stížnostÍ

Společnost ARTS Asset Management GmbH zavedla podle platných právních předpisů transparentní vnitřní postup na náležité a rychlé zpracování stížností a / nebo dotazů od zákazníků, investorů, obchodních partnerů, zaměstnanců. Tento postup pokrývá všechny ty stížnosti a návrhy, které pro naše klienty, investory, obchodní partnery a zaměstnance existují v souvislosti s podílovým fondy spravovanými společností ARTS Asset Management GmbH.polečnost ARTS Asset Management GmbH zavedla podle platných právních předpisů transparentní interní postup na náležité a rychlé zpracování stížností a/nebo dotazů od zákazníků, investorů, obchodních partnerů, zaměstanců. Tento postup pokrývá všechny tyto stížnosti a návrhy, které pro naše klienty, investory, obchodní partnery a zaměstnance existují v souvislosti s podílovými fondy spravovanými společností ARTS Asset Management GmbH.

Vaše písemná žádost (dopisem nebo e-mailem) bude zpracována okamžitě. V závislosti na složitosti a rozsahu věci zajistíme včasnou a pro klienta vyhovující odpověď. Zpětnou vazbu na Vaši stížnost dostanete do 10 pracovních dnů od přijetí stížnosti. Pokud se ukáže, že zpracování z důvodu složitosti záležitosti potrvá déle, budeme Vás informovat v uvedené lhůtě a budeme Vás informovat o důvodech zpoždění.

V souvislosti se zpracováním Vaší žádosti pro Vás nevznikají žádné náklady.

O stížnostech a / nebo podnětech, které představují podstatné riziko nebo riziko reputace, bude ihned vyrozuměny vedení společnosti ARTS Asset Management GmbH.

Kontakt na manažéra stížností:
Dr. Dorottya Freidinger, LL.M.
A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 20
Telefon: +43 1 955 95 96 431
Mail:
Website: www.arts.co.at/contact

Informace k rozhodčí komisi:
Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft (GSK):
A-1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
Telefon: +43 5 90 900 118337,
Mail: 
Website: www.bankenschlichtung.at

Centrála

Schottenfeldgasse 20
A-1070 Vídeň
Tel.: +43 1 9559596
Fax: +43 1 9559596 54
E-Mail:

Pobočka

Siegfried Ludwig-Platz 2
A-3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 71241
Fax: +43 2742 71241 24
E-Mail: