Daten werden geladen...
Total Return koncept
Total Return koncept

Co jsou Total Return fondy?

Total Return fondy se snaží generovat výnos nezávisle na situaci na trhu. Tento by měl být dosažen aktivním a včasným střídáním mezi jednotlivými trhy resp. investičními třídami. Například akciové investice takto mohou být redukovány spíše než akciový trh klesne a majetek fondu přeskupí do dluhopisů. Výkonnost ve velké míře závisí na schopnosti manažerů fondů resp. technického obchodního systému posuzovat trhy.


Jak funguje Total Return koncept?

ARTS Total Return koncept reprezentuje vysoce aktivní stil managementu, složení portfolia se neustále mění. Nezávisle od schopností manažera fondů se výběr fondů koná čistě technicky podle standardizovaných kvantitativních kritérií. Obchodní systém se nesnaží trendy předvídat, ale investuje až tehdy, když se už pozitivní trend ujal. Přitom je trh denně analyzován na stávající trendy (jasně rozeznatelné stoupající resp. Klesající trendy) a spuštěné signály na nákup a prodej. Obchodní systém vybírá z více než 10 000 podílových fondů, ETFs a akcí ty s nejsilnějším trendem. Vaše peníze jsou proto investovány vždy tam, kde se to zdá nejvýhodnější.


Které fondy jsou spravovány prostřednictvím Total Return konceptu?

Koncept Total Return se vztahuje na všechny smíšené fondy společnosti ARTS. Rozdíl mezi jednotlivými typy ARTS fondů sestává primárně v nastavení jejich riziko-výnosového profilu. Přitom mohou dynamicky nastaveny fondy investovat až do 100% do akciových fondů. V případě balancovaného fondu může obnášet max. výška akciové kvóty 50% resp. 60%. Defenzivní fondy, jejichž akciová kvóta se může pohybovat do max. 30%, jsou v rámci produktové palety smíšených ARTS fondů nejkonzervativnější.

Během silně negativních fází na burze může akciová kvóta ve všech Total Return strategiích redukovat na nulu. V těchto případech se z defenzivních důvodů investuje až 100% do dluhopisových fondů i fondů peněžního trhu resp. jiných investičních položek peněžního trhu.


roč Total Return koncept?

Po silných cenových výkyvech na mezinárodních burzách je nejistota při výběru další investiční strategii u mnoha investorů velmi vysoká: Které třídy aktiv si mám vybrat? Akcie, dluhopisy nebo se vrátit k spořicímu účtu? Kdy je správný čas investovat? Jak mohu snížit riziko, aniž jsem obětoval atraktivní výnosy? Koncept Total Return vám nabízí řešení pro všechny následující rozhodnutí: v případě pozitivního vývoje na burzovním trhu (Hausse) se zaměřuje na investice do akcií nebo dluhopisů s vysokým výnosem = "atraktivní výnosové příležitosti". V případě negativního vývoje na trhu s cennými papíry (Baisse) se postupně přeinvestuje do konzervativních investičních nástrojů = "zamezení dlouhých ztrátových fází". Spontánním, v důsledku krátkodobých korekcí na trhu způsobeným ztrátám se však nelze vyhnout.